Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on heinäkuu, 2018.

Lapsivaikutusten arviointi perhekeskuspilotissa

Mikä LAVA ja miksi? Kuntien on arvioitava päätöksiä ja ratkaisuja tehdessään niiden vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Arvio voi kohdistua esimerkiksi ympäristöön, talouteen tai ihmisiin. Lapsivaikutusten arvioinnissa eli tuttavallisemmin LAVA:ssa arvio toteutetaan lasten hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. LAVA:ssa on tavoitteena arvioida kokonaisvaltaisesti sitä, miten lapsi otetaan huomioon erilaisissa yhteiskunnallisissa päätöksissä, miten päätökset vaikuttavat lasten elämään ja millaisiin tietoihin perustuen toimenpidettä tai päätöstä ollaan tekemässä. LAVA -arvion taustalla on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka velvoittaa arvioimaan lapsen edun aina lasta koskevissa asioissa. Myös lainsäädäntö velvoittaa ja ohjaa arvioin tekemistä. Lapsivaikutusten arvioinnin avulla pyritään tekemään lasten ja myös perheiden kannalta parempia päätöksiä. Ja koska ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden perusta rakentuu lapsuudessa, ovat lasten kannalta hyvät päätökset myös

Mikä ihmeen perhekeskuspilotti?

Asikkala pääsi keväällä mukaan Päijät-Hämeessä toteutettavaan perhekeskuspilotointiin. Muut pilottikohteet ovat Hartola sekä Monitoimitalo Jalo Lahdessa. Perhekeskuspilotti liittyy lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan eli LAPE -hankkeeseen, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. LAPE:n tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä heidän omien voimavarojen vahvistumista. Tavoitteena on sovittaa yhteen kaikki palvelut lapsi-, nuori-, ja perhelähtöisiksi kokonaisuuksiksi kustannustehokkaasti uuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristöön. LAPE:n kehittämiskokonaisuuksia ovat: Perhekeskustoimintamalli, Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena, Erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittäminen sekä Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva toimintakulttuuri. Päijät-Hämeessä yhtenä kehittämiskokonaisuutena on nyt pilotoitava perhekeskustoimintamalli ja Asikkalassa pilottitiimin ensimmäinen tapaaminen oli huhtikuussa. P