Tekstit

Asikkalan perhekeskuspilotti

Asikkalan perhekeskus - kyselyiden tuloksia

Asikkalan perhekeskus - kyselyiden tuloksia 19.10.2018  Asikkalan perhekeskuspilotti, LAPE Päijät-Häme  Saila Juntunen, Asikkalan hyvinvointikoordinaattori Elina Stenvall, SOS-Lapsikylän kehittämissuunnittelija Tähän raporttiin on koostettu Asikkalan perhekeskuspilotissa kerättyjen asiakas- työntekijäkyselyiden tuloksia. Raportti on tarkoitettu koosteeksi Asikkalassa tehdystä kehittämistyöstä ja antamaan näkökulmia perhekeskuskehittämiseen myös laajemmin. 1.     Työntekijöiden näkemyksiä Perhekeskuskehittämiseen liittyen Asikkalan, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (hyky), seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille lähetettiin syksyllä 2018 kysely, jonka avulla kartoitettiin heidän näkemyksiään perhekeskuksen rakenteesta ja palveluista. Kyselyllä selvitettiin, mitkä palvelut ovat toimivia ja missä on parannettavaa sekä miten vastaajat näkevät perhekeskuksen palveluiden muotoutuvan. Tarkastelussa oli myös vastaajien näkemykset perhekeskustoiminnan tavo

Perhekeskuspilotin syksy ja LAVA -arvion tilanne

Perhekeskuspilottitiimi on ehtinyt tapaamaan kokouksen merkeissä syksyn 2018 aikana kaksi kertaa. Lisäksi osa tiimistä on ollut koossa mm. erillisisssä yhteistyökokeiluissa ja pilottitiimillä toteutetuissa avoimissa luentotilaisuuksissa. Luentojen aiheena on ollut tähän mennessä Myönteinen tunnistaminen , josta oli luennoimassa Elina Stenvall Sos-lapsikylästä sekä Hyvä ja turvallinen nettikäyttäytyminen Hämeen poliisin Ernest Hemmingin luennoimana.   Luennot ovat keränneet aiheista kiinnostuneita vanhempia 15-30, joten enemmänkin olisi mahtunut mukaan. Seuraava luento toteutuu 12.11.2018, jolloin luennoitsijana on Jouko Vesala perheasiainneuvottelukeskuksesta ja aiheena on Parisuhde arjessa . Parisuhde ja arki samassa otsikossa lupaa käytännönläheisiä näkökulmia tärkeästä aiheesta, jonka äärelle ei ole usein aikaa pysähtyä. Toivottavasti mahdollisimman moni malttaa pysähtyä 12.11.!!  Syksyn aikana toteutettiin perhekeskuksen LAVA -arvion loput kuulemiset. Lapsista kuultiin yht

Lapsivaikutusten arviointi perhekeskuspilotissa

Mikä LAVA ja miksi? Kuntien on arvioitava päätöksiä ja ratkaisuja tehdessään niiden vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Arvio voi kohdistua esimerkiksi ympäristöön, talouteen tai ihmisiin. Lapsivaikutusten arvioinnissa eli tuttavallisemmin LAVA:ssa arvio toteutetaan lasten hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. LAVA:ssa on tavoitteena arvioida kokonaisvaltaisesti sitä, miten lapsi otetaan huomioon erilaisissa yhteiskunnallisissa päätöksissä, miten päätökset vaikuttavat lasten elämään ja millaisiin tietoihin perustuen toimenpidettä tai päätöstä ollaan tekemässä. LAVA -arvion taustalla on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka velvoittaa arvioimaan lapsen edun aina lasta koskevissa asioissa. Myös lainsäädäntö velvoittaa ja ohjaa arvioin tekemistä. Lapsivaikutusten arvioinnin avulla pyritään tekemään lasten ja myös perheiden kannalta parempia päätöksiä. Ja koska ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden perusta rakentuu lapsuudessa, ovat lasten kannalta hyvät päätökset myös

Mikä ihmeen perhekeskuspilotti?

Asikkala pääsi keväällä mukaan Päijät-Hämeessä toteutettavaan perhekeskuspilotointiin. Muut pilottikohteet ovat Hartola sekä Monitoimitalo Jalo Lahdessa. Perhekeskuspilotti liittyy lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan eli LAPE -hankkeeseen, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. LAPE:n tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä heidän omien voimavarojen vahvistumista. Tavoitteena on sovittaa yhteen kaikki palvelut lapsi-, nuori-, ja perhelähtöisiksi kokonaisuuksiksi kustannustehokkaasti uuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristöön. LAPE:n kehittämiskokonaisuuksia ovat: Perhekeskustoimintamalli, Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena, Erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittäminen sekä Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva toimintakulttuuri. Päijät-Hämeessä yhtenä kehittämiskokonaisuutena on nyt pilotoitava perhekeskustoimintamalli ja Asikkalassa pilottitiimin ensimmäinen tapaaminen oli huhtikuussa. P

Hyvinvointi, mitä se on?

Yleisen määritelmän mukaan hyvinvointi koostuu terveydestä, materiaalisesta hyvinvoinnista sekä elämänlaadusta. En käy väittämään vastaan! Hyvinvointi on yhteisöllistä. Voimme pohtia, miten hyvin Asikkalassa voidaan tai miten hyvä täällä on asua ja samaa voimme pohtia koko Suomen osalta.  Jokainen meistä kokee hyvinvoinnin myös yksilöllisesti. Useimmille meistä hyvinvointia tuo mielekäs tekeminen, itsensä toteuttaminen, sosiaaliset suhteet ja onnellisuus.  Mitkä ovat juuri Sinun hyvinvoinnin lähteesi? Kannattaa pysähtyä hetkeksi tämän kysymyksen äärelle. Mitä minun kannattaisi tehdä enemmän, että voisin entistä paremmin? Mitkä asiat estävät tai vaikeuttavat hyvinvointiani? Voinko tehdä jotain näille asioille tai voinko pyytää joltakin apua asian ratkaisemiseksi?