Lapsivaikutusten arviointi perhekeskuspilotissa


Mikä LAVA ja miksi?

Kuntien on arvioitava päätöksiä ja ratkaisuja tehdessään niiden vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Arvio voi kohdistua esimerkiksi ympäristöön, talouteen tai ihmisiin. Lapsivaikutusten arvioinnissa eli tuttavallisemmin LAVA:ssa arvio toteutetaan lasten hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. LAVA:ssa on tavoitteena arvioida kokonaisvaltaisesti sitä, miten lapsi otetaan huomioon erilaisissa yhteiskunnallisissa päätöksissä, miten päätökset vaikuttavat lasten elämään ja millaisiin tietoihin perustuen toimenpidettä tai päätöstä ollaan tekemässä. LAVA -arvion taustalla on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka velvoittaa arvioimaan lapsen edun aina lasta koskevissa asioissa. Myös lainsäädäntö velvoittaa ja ohjaa arvioin tekemistä. Lapsivaikutusten arvioinnin avulla pyritään tekemään lasten ja myös perheiden kannalta parempia päätöksiä. Ja koska ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden perusta rakentuu lapsuudessa, ovat lasten kannalta hyvät päätökset myös taloudellisesti kannattavia.

Lapsivaikutusten arviointi kuuluu myös hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE), missä yhtenä tavoitteena on vahvistaa lapsiystävällistä toimintakulttuuria muun muassa palveluissa, kunnissa ja maakunnissa. Päijät-Hämeessä pyritään koko maakunnan tasolla kohti lapsiystävällistä maakuntaa. Päijät-Hämeen LAPE työssä toimintakulttuurin muutoksen ja lapsivaikutusten arvioinnin asiantuntijana toimii Hilkka Kemppi. Kunnat saavat tukea LAVA -työhön muutosohjelman kautta, joten Asikkalassakaan ei ole tarvinnut suunnitella ja toteuttaa arviointia pelkästään omin voimin, vaan Hilkka on ollut isona apuna.

Tähän mennessä tapahtunutta

Päätös Asikkalan perhekeskukseen liittyvän LAVA -arvioin tekemisestä tehtiin toukokuussa perhekeskuspilottitiimin tapaamisessa. Sovittiin, että pilottitiimi toimii LAVA -arvion johtoryhmänä ja arvion koordinaatiovastuu on hyvinvointikoordinaattorilla. Päätös Asikkalaan tulevasta perhekeskuksesta ja perhekeskustoimintamallista oli käytännössä tehty hakemalla mukaan perhekeskuspilottiin, mutta toteuttamalla LAVA -arvio on tavoitteena tuoda esille asikkalalaisten lasten ja lapsiperheiden todelliset tarpeet ja lisätä lasten ja perheiden osallisuutta perhekeskusta suunniteltaessa. LAVA -arvio vastaa osaltaan myös pilotoinnin yhtenä tavoitteena olevaan asiakaskokemusten keräämiseen.

Perhekeskuksen suunnittelun tueksi kaikilta ensi syksynä koulunsa aloittavien lasten huoltajilta tai vanhemmilta kysyttiin heidän näkemyksiä Asikkalan lapsiperhepalveluista joko kyselylomakkeella tai pajatyyppisenä työskentelynä lasten kouluun tutustumispäivien yhteydessä. Lisäksi seurakunnan ja Pelastakaa lapset ry:n kevätretkipäivänä retkipäivään osallistuneilla vanhemmilla oli mahdollisuus kertoa omia näkemyksiään. Retkipäivänä kysyttiin myös lasten ajatuksia siitä, mikä on kerhoissa kivaa ja mikä ikävää. Työntekijöiden ja yhteistyötahojen ideoita perhekeskuksesta selvitettiin kunnan LAPE –ryhmän kokouksessa.

Paljon tärkeää tietoa on jo saatu kasaan perhekeskuksen suunnittelun ja perhekeskukseen liittyvien päätösten tekemisen tueksi. Kesälomien jälkeen kerätään kuitenkin vielä lisää lasten ja työntekijöiden näkemyksiä ennen tulosten kokoamista ja analysointia. Kerätään siis voimia lomaillen tai muutoin kesän iloista nauttien, että jaksetaan syksyllä jatkaa LAVA -arviota ja muitakin kesän ajan ”levänneitä” projekteja.

Lisätietoa lapsivaikutusten arvioinnista löytyy mm. teoksesta:
LAVA: Lapsivaikutusten arviointi
Kirja löytyy sähköisenä versiona osoitteesta: http://www.julkari.fi/handle/10024/136377  


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Mikä ihmeen perhekeskuspilotti?

Asikkalan perhekeskus - kyselyiden tuloksia