Mikä ihmeen perhekeskuspilotti?

Asikkala pääsi keväällä mukaan Päijät-Hämeessä toteutettavaan perhekeskuspilotointiin. Muut pilottikohteet ovat Hartola sekä Monitoimitalo Jalo Lahdessa. Perhekeskuspilotti liittyy lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan eli LAPE -hankkeeseen, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. LAPE:n tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä heidän omien voimavarojen vahvistumista. Tavoitteena on sovittaa yhteen kaikki palvelut lapsi-, nuori-, ja perhelähtöisiksi kokonaisuuksiksi kustannustehokkaasti uuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristöön. LAPE:n kehittämiskokonaisuuksia ovat: Perhekeskustoimintamalli, Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena, Erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittäminen sekä Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva toimintakulttuuri.

Päijät-Hämeessä yhtenä kehittämiskokonaisuutena on nyt pilotoitava perhekeskustoimintamalli ja Asikkalassa pilottitiimin ensimmäinen tapaaminen oli huhtikuussa. Pilotissa ovat keskeisinä toimijoina koulu, varhaiskasvatus, neuvola, järjestöt ja seurakunta sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lapsiperheiden Arjen tuen –palvelut, jotka pitävät sisällään mm. lapsiperheiden kotipalvelun. Pilottiryhmän jäseniä ovat: Emilia Tolvanen, ev.lut. seurakunta, Hillevi Anttila, kasvatus- ja opetuspalvelut / varhaiskasvatus, Marja Koivisto, PHHYKY / Neuvola, Marjo Peltonen, PHHYKY / Arjen tuen palvelut, Matti Kettunen, Asikkalan kunta / hyvinvointijohtaja, Petri Haapanen, kasvatus- ja opetuspalvelut / koulu, Päivi Kantola, Pela ry ja minä itse eli Saila Juntunen, Asikkalan kunta / hyvinvointikoordinaattori. Toimin myös pilottiryhmän vastuuhenkilönä. LAPE –hankkeen puolelta pilotointia ohjaavat projektisuunnittelija Marita Moisander-Pohjonen sekä kehittämissuunnittelija Elina Stenvall.

Projektisuunnitelmassa Asikkalan pilottihankkeen kärjeksi nostettiin asiakaskokemusten kerääminen, kouluttaminen sekä käytännön yhteistyökokeilujen toteuttaminen ja kuvaaminen. Yksi osa kokeilua on palvelukartan luominen, jossa kuvataan, millaisia palveluja lapsiperheille on olemassa. Pilotin puitteissa järjestetään ammattilaisille kulutusta Nimetty-työntekijä mallista, jonka avulla pohditaan toimintamallin toteutumisen esteitä ja mahdollisuuksia. Lisäksi kokeiluilla luodaan käytännön sovellutuksia yhteisen työn rakenteista ja toimintatavoista neuvoloiden, koulun, varhaiskasvatuksen ja hyvinvointikuntayhtymän toimijoiden kesken ja dokumentoidaan myös olemassa olevien kokeilujen edellytyksiä.

Koska perhekeskus liittyy oleellisesti lapsiin, perhekeskustoimintamallista toteutetaan lapsivaikutusten arviointi eli LAVA. LAVA on erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla aiheutetaan?

Paljon olemme jo ehtineet tekemään lyhyessä ajassa, mutta paljon työtä on vielä edessä. Konkreettisina jo toteutuneina asioina on mm. asiakastiedon kerääminen ensi syksynä Asikkalassa koulunsa aloittavien lasten vanhemmilta sekä Pelan ja seurakunnan yhteiselle kevätretkelle osallistuneilta vanhemmilta. Lisäksi syksylle on suunniteltu eri toimijoiden yhteisiä, sektorirajat ylittäviä toimintoja sekä 30.8. alkava luentosarja vanhemmille.

Tavoitteena on, että jossain vaiheessa Asikkalassa on perhekeskus, jolla on omat toimivat tilat, mistä löytyy saman katon alta lapsiperheiden tarvitsemia palveluita joustavasti ja lapsi- / perhelähtöisesti järjestettynä. Lisäksi perhekeskuksen tilojen on tarkoitus toimia perheiden ja toivottavasti myös muiden ikäryhmien kohtaamispaikkana.

Lisätietoja LAPE –hankkeesta löytyy sivulta www.huomisenhyvinvointia.fi

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Lapsivaikutusten arviointi perhekeskuspilotissa

Asikkalan perhekeskus - kyselyiden tuloksia