Perhekeskuspilotin syksy ja LAVA -arvion tilannePerhekeskuspilottitiimi on ehtinyt tapaamaan kokouksen merkeissä syksyn 2018 aikana kaksi kertaa. Lisäksi osa tiimistä on ollut koossa mm. erillisisssä yhteistyökokeiluissa ja pilottitiimillä toteutetuissa avoimissa luentotilaisuuksissa. Luentojen aiheena on ollut tähän mennessä Myönteinen tunnistaminen, josta oli luennoimassa Elina Stenvall Sos-lapsikylästä sekä Hyvä ja turvallinen nettikäyttäytyminen Hämeen poliisin Ernest Hemmingin luennoimana.  Luennot ovat keränneet aiheista kiinnostuneita vanhempia 15-30, joten enemmänkin olisi mahtunut mukaan. Seuraava luento toteutuu 12.11.2018, jolloin luennoitsijana on Jouko Vesala perheasiainneuvottelukeskuksesta ja aiheena on Parisuhde arjessa. Parisuhde ja arki samassa otsikossa lupaa käytännönläheisiä näkökulmia tärkeästä aiheesta, jonka äärelle ei ole usein aikaa pysähtyä. Toivottavasti mahdollisimman moni malttaa pysähtyä 12.11.!! 

Syksyn aikana toteutettiin perhekeskuksen LAVA -arvion loput kuulemiset. Lapsista kuultiin yhtä kokonaista viitosluokkaa ja yhtä viisivuotiaiden päiväkotiryhmää. Lapsien kanssa keskusteltiin lapsilähtöisesti käyttämällä kuvakortteja. Lasten tapaamisiin ei oltu määritelty etukäteen tarkkoja kysymyksiä, vaan lapset voivat kertoa heille tärkeistä asioista, eikä heidän ollut pakko osallistua lainkaan keskusteluihin. Työntekijöiden ja muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien henkilöiden näkemyksiä selvitettiin on-line kyselyllä. Kyselylinkki lähetettiin esimiehen tai muun yhteyshenkilön kautta kohderyhmälle välitettäväksi ja vastauksia tuli yhteensä 48. Kuulemisten jälkeen LAVA -arviota jatkettiin 14.9.2018 asiantuntijatyöpajassa, jossa analysoitiin perhekeskuskehittämisen eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtoina olivat

a.       Perhekeskusverkostolle rakennetaan oma tila
b.       Perhekeskusverkostoa jatketaan, mutta sille ei ole omaa tilaa
c.       Perhekeskuskehittämistä ei jatketa

Vaihtoehto c. Perhekeskuskehittämistä ei jatketa, jätettiin kuitenkin pois, koska Asikkalan kunnan strategiassa on sitouduttu perhekeskuskehittämiseen. Vaihtoehto ei ollut realistinen myöskään pilotoinnin aikana koettujen onnistumisten ja myönteisen kehityksen vuoksi. Työpajan jälkeen koottiin Päijät-Hämeen LAPE -tiimiläisten avustuksella yhteenveto Asikkalan perhekeskuskehittämisen ennakkovaikutusten arvioinnista lasten ja perheiden näkökulmasta. Vaihtoehdoissa a. ja b. oli molemmilla positiivisia vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden turvallisuudentunteeseen, arjen tukemiseen, avun oikea-aikaisuuteen ja palveluiden saatavuuteen. Eniten etuja oli kuitenkin vaihtoehdolla a. jossa perhekeskuksella on oma tila. Omassa tilassa toimivassa perhekeskuksessa lapsilla, nuorilla ja perheillä on paremmat mahdollisuudet erilaisiin kohtaamisiin. Lisäksi perhekeskustila edesauttaa yhtenäisten palvelupolkujen sekä matalan kynnyksen palvelujen syntymisessä ja toimimisessa.

Asikkalan perhekeskuskehittämisen LAVA -arvio käsiteltiin Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 10.10.2018. Lautakunta esitti kunnanvaltuustolle vuodeosastona toimineen, terveysaseman keskiosan peruskorjausta perhekeskuskäyttöön, joten tila-asia on menossa valtuustokäsittelyyn ja ratkaisu tehdään toivottavasti vielä tämän vuoden puolella, jotta se voidaan huomioida vuoden 2019 talousarviossa.

LAVA -arvio ja arviossa toteutetut kuulemiset ovat arvokasta tietoa tila-asiassa, mutta myös koko perhekeskusverkoston kehittämisessä. Kuulemisista kootaan yhteenveto, jota käytetään Asikkalan perhekeskuksen kehittämisessä, mutta sitä on mahdollista hyödyntää koko Päijät-Hämeen perhekeskusverkoston kehittämisessä. Asikkalan perhekeskuspilotin yhtenä tavoitteena ollut asiakaskokemusten kerääminen on siis toteutunut hyvin, jopa yli odotusten. Asiakaskokemusten keräämistä ja kuntalaisten osallisuutta tarvitaan kuitenkin edelleen, jotta tuleva Asikkalan perhekeskus pystyy vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla asikkalalaisten lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Mikä ihmeen perhekeskuspilotti?

Lapsivaikutusten arviointi perhekeskuspilotissa

Asikkalan perhekeskus - kyselyiden tuloksia